Novità dal satellite

MITAN presenta TKM04 tivùsat

MITAN presenta l’innovativa centrale TKM04 tivùsat, progettata…